www.cudaducha.pl
Nowości i artykułyO mnie i kontaktUsługi i cennikKursy i wczasyOferta WydawnictwaGalerie zdjęć
Warsztaty Regresingu
Kursy Huny
Warsztaty Regresingu

Tylko dla odważnych, którzy chcą pomóc sobie i innym!

(Ci, którzy chcą pomóc tylko sobie, powinni zgłaszać się na sesje indywidualne, a udział w warsztatach ograniczyć do części dopołudniowej zajęć)

 

Tu poczytaj koniecznie, czym jest regresing i dla kogo on jest, a ponadto o warunkach uczestnictwa

 

Uprzejmie informujemy, że Leszek Żądło prowadzi warsztaty wyłacznie dla osób zaawansowanych w regresingu, czyli takich, którzy potrafią już swobodnie prowadzić sesje innym ucxzestnikom.

 

 


 

Dodatek dla kandydatów na regreserów

Tematy, które powinien opanować kandydat na regresera:

* Sens rozwoju duchowego + podstawy regresingu

* Sens życia i opóźniacze rozwoju

* Prosperująca świadomość

* Skuteczne działanie i sztuka kreacji

* Kreacja i uzdrawianie związków

* Odmienne stany świadomości / trzeźwość i przytomność

* Uzdrawianie dzieciństwa

* Praca z ciałem i sesje prenatalne

* Poczucie własnej wartości

* Praca z wewnętrznym dzieckiem

* Wolność do i od seksu

* Kim jestem - odkrywanie siebie prawdziwego

Uwaga REGRESERZY

tu są do pobrania wzory sprawozdań:

Sprawozdanie regresera indywidualnego
Za rok ........

Imię i nazwisko ........................................... Nr licencji.....................
Prowadziłem sesje ok. ......... klientom
Z czego nieodpłatnie ...... osobom , odpłatnie ..... osobom.
Opłatę licencyjną w wysokości ............ zł wpłaciłem dnia .....................
Na konto Leszka Żądło w Credit Agricole bank 04 1940 1076 4561 1775 0000 0000 / osobiście (niepotrzebne skreślić)
Osobiście - przelewem - przekazem pocztowym (niepotrzebne skreślić).
Proszę o fakturę VAT, mój NIP........................................
Uczestniczyłem w zajęciach grupowych prowadzonych przez regresera grupowego:
............................................................................................................
Ostatni raz brałem udział w zajęciach grupowych dn. ................
Na następny rok wybieram wariant licencji .....................................
Aktualne dane osobowe do umieszczenia na liście regreserów ..............................................
Adres do korespondencji .................................................................................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umieszczenia ich na liście regreserów i powiadamiania o ważnych sprawach zwiazanych z regresingiem


PodpisSprawozdanie regresera grupowego

Imię i nazwisko ...........................................
Za rok ........
Prowadziłem sesje grupowe ok. ......... razy w roku.
W miejscowościach: ..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Opłatę licencyjną w wysokości 1.000 zł wpłaciłem dnia .....................
Osobiście - przelewem - przekazem pocztowym (niepotrzebne skreślić).
Ciekawsze tematy moich zajęć: ..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Ewentualne uwagi: ..............................................
..............................................
Potwierdzam, że w moich zajęciach brali udział następujący regreserzy indywidualni: .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
Aktualne dane osobowe do umieszczenia na liście regreserów ..............................................
Adres do korespondencji .................................................................................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umieszczenia ich na liście regreserów i powiadamiania o ważnych sprawach zwiazanych z regresingiem


Podpis